ΕΛΛΗΝΙΚΑ: το site www.bioenergy.gr θα φιλοξενηθεί δωρεάν εδώ σε μορφή φωτογραφιών, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με το επίσημο server του.
Το αρχικό site ήταν φτιαγμένο με FLASH το οποίο έχει καταργηθεί, ως εναλλακτική λύση μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες του στις πρώτες 9 φωτογραφίες στα Ελληνικά και στις επόμενες 9 στα Αγγλικά.


BIOENERGY
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ
Mobile: (0030) 6972 44 33 11


ENGLISH: the site www.bioenergy.gr will be hosted for free here in the form of pictures, until the problem of the official server to be solved.
The original site was made with FLASH. FLASH was dissabled, an alternative solution is to find all it's informations here. The first 9 photos contain the Greek version and the last 9 photos the English version.

Created by Y.O.T.A. Copyright © 2004